۱۴۰۳ جمعه ۱ تير

کارشناسی ارشد

برنامه درسی کارشناسی ارشد رشته تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
ردیف درس عنوان درس (فارسی) نوع واحد دریافت عنوان درس (انگلیسی)
 1 درس اسلام شناسی در غربنظری  ــــــ 
 2درس تاریخ اسلام 1  نظری ــــــ 
درس تاریخ اسلام 2 نظری   ــــــ
4 درس تاریخ اسلام 3 نظری ــــــ
5 درس تاریخ اسلام 4 نظری ــــــ
6 درس تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام نظری ــــــ
درس تاریخ علوم در اسلام نظری   ــــــ 
درس روش تحقیق در جغرافیای تاریخی اسلام نظری    ــــــ  
 9 درس زبان انگلیسی (اختصاصی گروه فرهنگ و تمدن اسلامی)نظری  ــــــ
 10شناخت مآخذ تاریخ اسلام  نظری  ــــــ
 11فلسفه علمی و نظری تاریخ  نظری    ــــــ  
 12متون تاریخی، جغرافیائی و کتیبه ها  نظری    ــــــ  
 13هنر و معماری اسلامی  نظری   ــــــ  

تاریخ به روز رسانی:
1402/04/25
تعداد بازدید:
1611
گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology@alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.