۱۴۰۰ يکشنبه ۲۶ دي
گالری فیلم
1396/07/22
  • گروه پژوهشی مطالعات میان رشته ای علوم قرآن و حدیث
    معرفی گروه میان رشته ای علوم قرآن و حدیث
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology@alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.