۱۴۰۰ يکشنبه ۲۶ دي

كارشناسان

آدرس پستی دانشکده الهیات:
تهران، خیابان ونک، ده ونک، دانشگاه الزهرا(س)، ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات
کدپستی 1993891176
دورنگار: 88058923
کارکنان دانشکده: 

مسئول دفتر دانشکده:
خانم سمیه آذربرا ممان
مدرک: کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی
شماره تماس:85692347
شماره فکس:88058923
ایمیل: s.azarbara@ut.ac.ir


کارشناس مسئول پژوهش:
خانم زهرا مردانی ولندانی
مدرک:کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
کارشناس پژوهش، کارشناس نشریه دانشکده
شماره تماس:85692940
شماره فکس:88041576
ایمیل:quranhadith@alzahra.ac.ir

کارشناس پژوهش گلستان و پورتال:
خانم منیره سلطان احمدی
مدرک: کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی
شماره تماس: 85692117
ایمیل: msa.1390@yahoo.com

کارشناس تحصیلات تکمیلی و مالی:
خانم سکینه قانع
مدرک: کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی-کتابخانه‌های دانشگاهی
شماره تماس:85692136
ایمیل: ghanea@alzahra.ac.ir 


       مسئول آموزش دانشکده:
خانم رقیه صبحی
مدرک: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
مسئول آموزش و کارشناس آموزش ارشد تمام گروه‌ها
شماره تماس:85692125
ایمیل:r.sobhi@alzahra.ac.ir
 
  
  کارشناس آموزش:
خانم فروغ عبدی
مدرک:کارشناسی مدیریت آموزشی
کارشناس مقطع کارشناسی: فلسفه و حکمت اسلامی و فقه مبانی حقوق اسلامی و
تاریخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامی
 
شماره تماس: 85692137
ایمیل: f.abdi@alzahra.ac.ir 

 

 

کارشناس آموزش:
خانم آزاده تقی پور
مدرک: کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
کارشناس مقطع کارشناسی: ادیان و عرفان و علوم قرآن و حدیث
شماره تماس:85692944
ایمیل:a.taghipour@alzahra.ac.ir

 

 

 

کارشناس آموزش:
خانم سیده فاطمه زهرا حسینی
مدرک: کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی
کارشناس گروه معارف
شماره تماس:85692700
ایمیل: Fz.hoseini@alzahra.ac.ir

 

 
  

 

 
 

تاریخ به روز رسانی:
1400/02/15
تعداد بازدید:
9019
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology@alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.