۱۴۰۱ يکشنبه ۱۶ بهمن

درباره گروه

  فلسفه و حکمت اسلامی 
Philosophy and Islamic Wisdom

معرفی رشته: 

رشته فلسفه و کلام اسلامی در جهت آشنا ساختن نسل جوان با میراث فکری و فلسفی ایران و اسلام و تلاش برای نشر و اعتلای آن؛ بررسی و شناسایی شاخه­ های نوین فلسفه؛ اشاعه­ی تفکر عقلانی و ترویج نگرش صحیح و اصولی نسبت به فلسفه؛ زمینه­ سازی مناسب برای ارتقای فعالیت‌های پژوهشی فلسفی و نظری؛ نشر تفکر عقلانی و اندیشه فلسفی و منطقی در جامعه؛ و زمینه سازی برای آموزش ها و پژوهش های بین رشته ای در جهت کارآمدی فلسفه گام برمی دارد .

توانایی های مورد نیاز این رشته:
علمی: ریاضیات قوی، زیرا ریاضیات پلی مناسب برای رفتن به سوی فلسفه می‌باشد.
جسمی: صاحب‌نظر باشد یعنی هم قدرت ذهنی و هم خلاقیت داشته باشد.
علاقمندی ذاتی: برای بدست آوردن پاسخ سوالاتی نظیر روابط علت و معلول در جهان هستی
موقعیت‌ شغلی‌ در ایران: فعالیت در مراکز پژوهشی مثل دایره‌المعارف‌ها و پژوهشگاه علوم‌انسانی ، تبلیغ معارف اسلامی در سطح عمومی، تدریس در مراکز آموزشی و فرهنگی.

 نظام آموزشی دانشجویان گروه فلسفه و کلام اسلامی بر پایۀ مطالعه مکاتب فلسفی مشاء، اشراق و ملاصدرا استوار است و در رشته فلسفه و حکمت اسلامی علاوه بر تاریخ فلسفه اسلامی از آغاز تا امروز به مباحث هستی شناسی و امور عامه و مباحث مربوط به الهیات و معاد پرداخته می شود. همچنین آثار فیلسوفانی نظیر خواجه نصیرالدین طوسی و علامه طباطبایی، مورد بحث و مطالعه قرار می گیرد. افزون بر آن دروس متعددی در حوزه مطالعات کلامی بویژه کلام جدید در برنامه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی گنجانده شده است.

اساتید گروه فلسفه و حکمت اسلامی
 
 
رشته تحصیلی: دکتری فلسفه و کلام اسلامی
مرتبه علمی: استاد
شماره تماس:85692118
پست الکترونیکی:
z.tavaziani@alzahra.ac.ir
 

  دکتر اعلی تورانی
 مدیر گروه
رشته تحصیلی: دکتری فلسفه ملاصدرا
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس:85692126
پست الکترونیکی: toran@alzahra.ac.ir
 
 
رشته تحصیلی: دکتری فلسفه گرایش منطق
مرتبه علمی : دانشیار
شماره تماس: 85692120
پست الکترونیکی:amirkhani@alzahra.ac.ir
رزومه
صفحه شخصی 
   
       
 
رشته تحصیلی: دکتری فلسفه
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس:85692123
پست الکترونیکی:
sh.shayanfar@alzahra.ac.ir
 
 
 رشته تحصیلی: دکتری فلسفه و عرفان
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس:85692078
پست الکترونیکی:
frasekhi@alzahra.ac.ir
رزومه
صفحه شخصی 
 
 
رشته تحصیلی: حوزوی/ فلسفه
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 85692395
پست الکترونیکی:
a.moosavi@alzahra.ac.ir
 
رشته تحصیلی: دکتری فلسفه و کلام اسلامی
مرتبه علمی : دانشیار
شماره تماس:85692078
پست الکترونیکی:
nazarnejad@alzahra.ac.ir
 
  
 
کارشناس مقطع کارشناسی ارشد: خانم رقیه صبحی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
شماره تماس: 85692125
 
 

کارشناس مقطع کارشناسی: خانم فروغ عبدی
مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
شماره تماس: 85692137
 
 
برنامه دروس دوره کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی (برنامه بازنگری شده مصوب بهمن 95 وزارت علوم اجرا از مهر 96)

 ترم

ردیف

نام درس

واحد

نوع درس

پیش­نیاز

 

ترم اول

1

فلسفه ملاصدرا : هستی شناسی

2

تخصصی

 

2

منطق جدید

2

تخصصی

 

3

فلسفه غرب 1

2

تخصصی

 

4

فلسفه اشراق 1

2

تخصصی

 

5

زبان تخصصی 1

2

تخصصی

 

 

ترم دوم

1

فلسفه ملاصدرا : خداشناسی

2

تخصصی

فلسفه ملاصدرا هستی شناسی

2

فلسفه سینوی 1

2

تخصصی

 

3

فلسفه غرب 2

2

تخصصی

فلسفه غرب 1

4

منطق سینوی

2

تخصصی

 

5

زبان تخصصی 2

2

تخصصی

 

 

ترم سوم

1

فلسفه ملاصدرا علم النفس و آخرت شناسی

2

تخصصی

فلسفه ملاصدرا خداشناسی

2

فلسفه سینوی 2

2

تخصصی

فلسفه سینوی 1

3

فلسفه اشراق 2

2

تخصصی

فلسفه اشراق 1

4

مسائل جدید کلامی

2

تخصصی

فلسفه غرب 1 و 2

 

 

پایان­ نامه

6

 

 

 
 برنامه دروس کارشناسی رشته فلسفه و حکمت اسلامی

ترم1/نام درس

واحد

پیش­نیاز

ترم2/نام درس

واحد

پیش­نیاز

زبان پیش

4 ع

 

زبان انگلیسی عمومی

3ع

-----

ادبیات فارسی

3 ع

----

منطق 1

2 پ

منطق پایه

ادبیات عرب 1 صرف و نحو

3 پ

----

ادبیات عرب 2 صرف و نحو

3 پ

ادبیات عرب 1 صرف و نحو

تفسیر قرآن 1

2 پ

----

فقه 1

2 پ

-----

تاریخ تحلیلی اسلام

3 پ

----

تفسیر قرآن 2

2 پ

تفسیر قرآن 1

منطق پایه

2 پ

----

فلسفه اسلامی1

4 پ

منطق پایه

تعلیم و تربیت اسلامی

2ع

----

تاریخ ادیان

2 ت

-----

تربیت بدنی 1

1ع

-----

تاریخ فلسفه غرب1

2 ت

-----

جمع واحدها

20

 

جمع واحدها

20

 

ترم3/نام درس

واحد

پیش­نیاز

ترم4/نام درس

واحد

پیش­نیاز

ادبیات عرب 3 صرف و نحو کاربردی

2 پ

ادبیات عرب 2 صرف و نحو

ادبیات عرب 4 علوم بلاغت

2 پ

ادبیات عرب 3

منطق 2

4 ت

منطق 1

اصول فقه 1

2 پ

-----

تاریخ فلسفه اسلامی 1

2 ت

-----

تاریخ فلسفه اسلامی2

2 ت

تاریخ فلسفه اسلامی 1

زبان تخصصی1

2 پ

زبان انگلیسی عمومی

زبان تخصصی2

2 پ

زبان تخصصی1

علوم قرآن

2 پ

-----

فقه 2

2 پ

فقه 1

تاریخ فلسفه غرب2

2 ت

تاریخ فلسفه غرب1

تاریخ فلسفه غرب3

2 ت

تاریخ فلسفه غرب2

فلسفه اسلامی2

4 ت

فلسفه اسلامی1

فلسفه اسلامی3

4ت

فلسفه اسلامی2

کلام 1

2 ت

--------

کلام 2

2 ت

کلام 1

منطق 3

2 ت

منطق 2

جمع واحد­ها

20

جمع واحد­ها

20

ترم5/نام درس

واحد

پیش­نیاز

ترم6/نام درس

واحد

پیش­نیاز

فلسفه اسلامی 4

4 ت

فلسفه اسلامی3

فلسفه اسلامی5

4 ت

فلسفه اسلامی4

اصول فقه 2

2 پ

اصول فقه 1

اصول فقه 3

2 پ

اصول فقه 2

عرفان نظری 1

2 ت

------

تاریخ فلسفه اسلامی3

2 ت

تاریخ فلسفه اسلامی2

زبان تخصصی 3 متون فلسفی

2 ت

زبان تخصصی2

متون فلسفی عربی جدید

2 پ

------

فقه 3

2 پ

فقه 2

زبان تخصصی 4 متون فلسفی

2 ت

زبان تخصصی 3 متون فلسفی

کلام 3

2 ت

کلام 2

فلسفه معاصر

2 ت

تاریخ فلسفه غرب 3

منطق ریاضی

2 ت

منطق 2

فلسفه اخلاق

2ت

------

حکمت مشاء 1

2 ت

------

کلام جدید1

2 ت

تاریخ فلسفه غرب 2

حکمت اشراق 1

2 ت

------

عرفان نظری 2

2 ت

عرفان نظری 1

جمع واحد­ها

20

جمع واحد­ها

20


ترم7/نام درس

واحد

پیش­نیاز

توضیحات

فلسفه اسلامی6

4 ت

فلسفه اسلامی5

دروس عمومی

(+تنظیم خانواده)

10 واحد

(10 + 2) واحد

حکمت اشراق 2

2 ت

حکمت اشراق 1

فلسفه تطبیقی

2 ت

تاریخ فلسفه غرب 3

دروس پایه

دروس تخصصی

45 واحد

80

فلسفه تاریخ

2 ت

---------

حکمت عملی

2 ت

--------

مجموع واحد ها

135+ 2 واحد تنظیم خانواده

حکمت مشاء 2

2 ت

حکمت مشاء 1

فلسفه علم

2 ت

--------

کلام جدید2

2ت

کلام جدید1

دانش خانواده

2ع

------

تربیت بدنی 2

1 ع

تربیت بدنی 1

جمع واحد­ها

21

 

تاریخ به روز رسانی:
1401/06/12
تعداد بازدید:
27345
فلسفه و حکمت اسلامی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology@alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.