۱۴۰۱ دوشنبه ۲۶ ارديبهشت

کارشناسی ارشد

برنامه درسی  مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رشته علوم قرآن و حدیث
کد درس عنوان درس (فارسی) نوع واحد دریافت
1 درس علم رجال نظری ـــــ
2 درس عقائد اسلام از قرآن و حدیث نظری ـــــ
3 درس زبان تخصصی خارجی نظری ـــــ

برنامه درسی رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا وزارت علوم

کد درس عنوان درس (فارسی) نوع واحد دریافت
4 درس علوم قرآنی (1)نظری ـــــ
5 درس علوم قرآنی (2) نظری ـــــ
6 درس تفسیر قرآن (1) نظری ـــــ
 7درس تفسیر قرآن (2) نظری   ـــــ
 8 درس مفردات قرآن کریم نظری ـــــ 
 9 درس روش ها و مکاتب تفسیر قرآن نظری ـــــ 
10  درس تاریخ قرآن نظری ـــــ 
 11درس تاریخ حدیث نظری  ـــــ
 12درس فقه الحدیث نظری ـــــ 
 13درس تفسیر نهج البلاغه نظری  ـــــ
 14درس  مقایسه بین قرآن و کتب آسمانی گذشته نظری ـــــ 
 15درس تفسیر آیات مشکل قرآن کریمنظری   ـــــ  
16  درس نقش حدیث در علوم اسلامی نظری   ـــــ  
17  درس نحو عالی نظری   ـــــ  
 18درس روش تحقیق و مأخذ شناسی  نظری  

تاریخ به روز رسانی:
1400/07/28
تعداد بازدید:
632
گروه علوم قرآن و حدیث
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology@alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.