۱۴۰۱ يکشنبه ۱۶ بهمن

نشریات

فصلنامه علمی پژوهشی
«تحقیقات علوم قرآن و حدیث»

لینک وب سایت نشریه

مدیر‌‍مسئول: دکتر پروین بهارزاده
سردبیر: دکتر فتحیه فتاحی زاده
مدیر داخلی: سرکار خانم زهرا مردانی
 
     
اخبار و افتخارات نشریه علوم قرآن و حدیث دانشکده:
 ـــ  کسب رتبه (الف)  نشریه در سال های 98 و 99
 
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1401/05/03
تعداد بازدید:
4166
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology@alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.