۱۴۰۳ جمعه ۱ تير

آئین‌نامه‌ها و کاربرگ‌ها

 
همایش های علمی

شیوه نامه رخدادهای علمی
 

   
 2

 شیوه نامه اجرایی و حمایت از برگزاری همایش های علمی دانشگاه 

     
3 شیوه نامه ثبت همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)    
 4 آیین نامه همایش های علمی (مصوب 97)

 5   آیین نامه نحوه برگزاری و ساماندهی همایش های علمی    
 

 
فرصت مطالعاتی خارجی
 1  آئین‌نامه فرصت مطالعاتی    
2 اصلاحیه آئین‌نامه فرصت مطالعاتی     
 3  فرم استفاده از فرصت مطالعاتی- بخش مربوط به پژوهش 
 
فرم استفاده از فرصت مطالعاتی- بخش مربوط به آموزش     

 
  فعالیت‌های فناورانه 
 1

  آئین‌نامه توسعه فعالیت‌های فناورانه دانشگاه  

     

طرح‌های پژوهشی
 1

  شیوه‌نامه طرح‌های پژوهشی موظف   

      

ارتباط با جامعه و صنعت
 1  آئین‌نامه کمیته ارتباط با جامعه و صنعت  
 2 آئین‌نامه طرح‌های کاربردی (غیرقابل استناد)
 آئین‌نامه طرح‌های کلان ملی - معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری    
 4  شیوه‌نامه داخلی فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت (غیرقابل استناد)    
 5 شیوه‌نامه داخلی فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت     
 6 شیوه‌نامه فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت ( وزارت علوم)    
 7 شیوه‌نامه اجرایی نظام وظیفه دانشگاهی      
 8 شیوه‌نامه حمایت از تجاری‌سازی و دستاوردهای پژوهشی و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس       
9 قرارداد طرح ارتباط با صنعت (دانشگاه - کارفرما)     
 10  قرارداد طرح ارتباط با صنعت (دانشگاه - مجری(داخلی))    
11 اصلاحیه هیات وزیران درمورد ضمانت‌نامه دانشگاه‌ها    
12   بخشنامه بیمه تامین اجتماعی قراردادهای پژوهشی    
 13 ترک تشریفات مناقصه
   
14  معافیت از مالیات بر ارزش افزوده     
15  گواهی صلاحیت ارجاع کار پژوهشی    
16  آیین نامه نحوه شکل گیری، اجرا و ارزیابی طرح های پژوهشی و فناوری دانشگاه    
 17 قرارداد پرسشنامه پیشنهاد طرح تحقیقاتی      
 18 پرسشنامه خلاصه پروژه      
19  کاربرگ 1- کاربرگ تایید وضعیت آموزشی متقاضی فرصت مطالعاتی
   
 20  کاربرگ شماره 2- برنامه پیشنهادی دوره فرصت مطالعاتی    
 21  کاربرگ 3- طرح توجیهی برنامه فرصت مطالعاتی
   
  کاربرگ 4- گواهی خاتمه کار
   
  کاربرگ 5- دلایل توجیهی عدم نیاز به گذراندن دوره فرصت مطالعاتی     
  کاربرگ 6- دلایل توجیهی طرح جایگزین       
  کاربرگ 7- گواهی خاتمه کار طرح جایگزین    
  کاربرگ 8- درخواست گذراندن فرصت مطالعاتی در پژوهشگاه      
  کاربرگ 9- ارزیابی دوره فرصت مطالعاتی     
  کاربرگ 10- ارزیابی طرح جایگزین   
 22  کاربرگ گزارش ماهانه دوره فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت     

 
اعتبار پژوهشی (گرنت)
 1  آئین‌نامه اعتبار ویژه (گرنت)  
 2  شیوه‌نامه اجرایی اعتبار ویژه -1402    
 3 شیوه‌نامه اجرایی اعتبار ویژه -1401      
4   شیوه‌نامه اجرایی اعتبار ویژه -1400    
5 شیوه‌نامه اجرایی اعتبار ویژه -1399
کاربرگ اعتبار ویژه 1402      
7 کاربرگ پژوهانه رساله دکتری و ارشد 1402     
 
 

گرنت طرح‌های پسادکتری
 1 هزینه‌کرد گرنت طرح‌های پسا دکترا - داخلی -1402      
 2 هزینه‌کرد گرنت طرح‌های پسا دکترا - داخلی -1401      
 3 هزینه‌کرد گرنت طرح‌های پسا دکترا - داخلی -1400    
 4 هزینه‌کرد گرنت طرح‌های پسا دکترا - غیرمقیم- 1401    
5 هزینه‌کرد گرنت طرح‌های پسا دکترا - غیرمقیم- 1400     
6 کاربرگ گرنت پسا دکتری    

هسته‌ پژوهشی
 1  آیین‌نامه تشکیل و حمایت از هسته پژوهشی    
 2
کاربرگ درخواست تشکیل هسته پژوهشی ( ویژه عضو هیات علمی)

 3 کاربرگ درخواست تشکیل هسته پژوهشی ( ویژه دانشجو)      
 کاربرگ گزارش عملکرد هسته های پژوهشی
 
 5 فرم هزینه کرد هسته پژوهش     
 کاربرگ ارزیابی درخواست هسته    


نشریات علمی 
 1  آئین‌نامه نشریات علمی کشور - 1398     
آئین‌نامه داخلی راه‌اندازی،مدیریت و انتشار نشریات دانشگاه     
 3  شیوه‌نامه ارزیابی و رتبه‌بندی نشریات علمی - 1398    
شیوه‌نامه اجرایی فرایند تاسیس نشریات علمی     
کاربرگ سردبیر

 
کاربرگ اعضای هیات تحریریه    
 7 کاربرگ مدیر مسئول     
 

انتشارات کتاب
 1  شیوه‌نامه تشویق پدیدآورندگان     
آئین‌نامه پذیرش، چاپ و نشر شورای انتشارات    
شیوه‌نامه اعطای جایزه کتاب سال     
4  تائیدیه شورای پژوهشی برای کتاب‌های پیشنهادی 

 
تائیدیه گروه برای کتاب‌های پیشنهادی
   
 6 پرسشنامه ارزیابی کتاب ترجمه‌شده     
 7 پرسشنامه ارزیابی کتاب تالیفی     
 8 اطلاعات مربوط به مترجم و کتاب     
اطلاعات مربوط به صاحب اثر و کتاب      
10  تعهد صاحب اثر     
 11 فرم ارزیابی کتاب     
 12 قالب پاسخ به نظر ارزیاب‌ها     
 13 دستورالعمل دارایی فکری ناشی از رساله     
 

کارآفرینی و نوآوری
 1

  آئین‌نامه کمیته کارافرینی و نوآوری دانشگاه  

     

تاسیس واحدهای پژوهشی 
 1

  آئین‌نامه تاسیس واحدهای پژوهشی دانشگاه  

     

 
شیوه‌نامه تاسیس واحدهای پژوهشی دانشگاه

 
   

تاریخ به روز رسانی:
1403/03/22
تعداد بازدید:
9291
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک، دانشگاه الزهرا،معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه الزهرا(س). کدپستی : 1993891176
تلفکس : 982188030652+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.