۱۴۰۰ شنبه ۹ مرداد

اطلاعیه پیشگیری از بروز تقلب در آثار دانشجویان و حفظ و صیانت از نتایج پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی

استادان محترم راهنما و دانشجویان گرامی تحصیلات تکمیلی
به استحضار می رساند به منظور پیشگیری از بروز تقلب در آثار دانشجویان و حفظ و صیانت از نتایج پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد – دکتری) موارد ذیل در جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ 1/4/1400 به تصویب رسید.
1- مشابهت یابی پیشنهاده پژوهشی( پروپوزال) پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی اعم از کارشناسی ارشد و دکتری در سامانه ایرانداک قبل از تصویب پیشنهاده انجام شود.
2-پیشنهاده پژوهشی (پروپوزال) پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی اعم از کارشناسی ارشد و دکتری باید پس از تصویب نهایی( در مقطع کارشناسی ارشد پس از تصویب در دانشکده و در مقطع دکتری پس از دفاع موفق از پیشنهاده پژوهشی)، در سامانه ایران داک ثبت شود و دانشجویان کدرهگیری را دریافت و به منظور تایید نهایی و درج در پرونده به کارشناس دانشکده ارسال نمایند.
3-تمامی رساله ها و پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی قبل از دفاع نهایی در سامانه ایران داک مشابهت یابی و گزارش مشابهت یابی ( گزارش همانند جو) در هنگام ثبت درخواست دفاع در پیشخوان سامانه گلستان بارگذاری شود.
4-پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی پس از دفاع موفق توسط دانشجو در سامانه ایران داک ثبت و کدرهگیری آن در هنگام ثبت درخواست تحویل پایان نامه / رساله در پیشخوان سامانه گلستان بار گذاری شود. یکی از شرایط فارغ التحصیلی دانشجویان منوط به تایید گواهی ثبت پایان نامه / رساله در ایران داک می باشد.
رعایت موارد فوق در انجام فرآیند تدوین پایان نامه ضروری و الزامی است.

تاریخ به روزرسانی:
1400/04/06
تعداد بازدید:
55
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology@alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.