۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۵ تير
انجمن هاي علمي

ردیف

گروه انجمن دانشجویی

نام دبیر انجمن

اعضای انجمن

نام نشریه

1

فلسفه و حکمت اسلامی

یاسمن ذوالفقاری

منیره نوزادی- اکرم حیدرزاده- فهیمه ابراهیمی

-فرشته محمدی

حیرت

2

علوم قرآن و حدیث

مریم غفوری فرد

زهرا باقری- فاطمه پرهیزکار- فاطمه سادات تقوی- فاطمه شاملو جانی بیگ

شفا

3

تاریخ فرهنگ و نمدن اسلامی

نجمه جعفری

نوریه نوری- عارفه عباسی نسب- فرنازفروزان- فایزه عبدالعلی

تفتا

4

ادیان و عرفان

اعظم پورشکوری

زهرا شبان - آذر صابری- رقیه مقدسی- اعظم صادقی

بیکران

5

فقه و مبانی حقوق اسلامی

زهرا حسینی

مرضیه اسوار- زهرا کارگر-آمنه چپریها- زهرا فرهادی- زهره سلمانی

بصیرت

تاریخ به روزرسانی:
1397/07/16
تعداد بازدید:
2236
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology@alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.