۱۴۰۲ دوشنبه ۱۴ اسفند

بیست و یکمین جشـنواره ملی پایان نامه هاي برتر دینی و قرآنی

نظر به ضـرورت فرهنـگ سـازي دینی و قرآنی در دانشـگاه ها و تقویت پژوهش هـاي قرآن بنیـان مبتنی بر روش هاي صـحیح تحقیق در میان دانشجویان، معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوري با همکاري معاونت آموزشـی، بیست و یکمین جشـنواره ملی پایان نامه هاي برتردینی وقرآنی را به میزبانی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان برگزار می نماید. در این دوره از جشـنواره که با هدف ایجاد انگیزه و تشویق دانشـجویان نسـبت به نقش آفرینی در حوزه تحقیقات کاربردي دینی و قرآنی برگزار خواهـد شد دو بخش ویژه «حکمرانی (با تاکید بر آموزه هاي دینی و قرآنی)» و «سبک زندگی (با تاکید بر موضوع حجاب و عفاف)» در نظر گرفته شده است که پایان نامه هاي مرتبط با موضوعات فوق به صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفته و جوایز ویژه اي نیز پیش بینی شده است.
 فـارغ التحصــیلان داراي پایـان نامه هاي مرتبط در مقاطع کارشناسـی ارشـد و دکترا که طی سال تحصـیلی 1400-1401 و 1401-1402 از پایان نامه خود دفاع نموده اند، میتوانند در این جشنواره شرکت کنند.
مهلت ارسال پایان نامه/رساله:حداکثر تا تاریخ 1402/07/10
 نشانی دبیرخانه جشنواره: thesisfestival.dmsrt.ir
شماره تماس جهت هماهنگی: 31312379-034
 

تاریخ به روزرسانی:
1402/07/09
تعداد بازدید:
151
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology@alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.