دانشگاه الزهرا
رئیس دانشگاه الزهرا

دکتر زهرا ناظم بکائی، رئیس دانشگاه الزهرا (س)

نام: زهرا
نام خانوادگی: ناظم بکائی
مرتبه علمی: دانشیار
سمت فعلی: رئیس دانشگاه الزهرا(س)
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری زیست‌شناسی تکوینی
شماره تماس مستقیم: 88032721
شماره فاکس: 88030673
آدرس پست الکترونیکی: z.nbokaee@alzahra.ac.ir
 

سوابق تحصیلی

• دکترای زیست شناسی (تکوین گیاهی) واحد علوم و تحقیقات
• کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی دانشگاه تهران
• کارشناسی زیست شناسی گیاهی دانشگاه تهران

سوابق اجرایی

1- رئیس دانشکده علوم زیستی دانشگاه الزهراء (شهریور 93 الی اردیبهشت 1400 )
2 - مدیر گروه زیست شناسی ( تیر 1391 به مدت دو سال )
3- عضو هیئت اجرایی جذب دانشگاه الزهراء ( از سال 91 تاکنون )
4- عضو اصلی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت علمی دانشگاه الزهراء ( از خرداد 1389 تاکنون طی پنج حکم )
5- عضو هیئت علمی شورای تجدید نظر انضباطی دانشگاه الزهراء ( اسفند 1388 به مدت دو سال)
6 - انتخاب به عنوان استاد نمونه بسیجی کشوری توسط بسیج اساتید در خرداد 1391
7- مسئول بسیج اساتید دانشکده علوم پایه دانشگاه ( سال 1387 به مدت دوسال )
8- مسئول منابع انسانی بسیج اساتید دانشگاه الزهراء ( بهمن 1391 به مدت دو سال )
9- عضو شورای مرکزی بسیج اساتید دانشگاه الزهراء ( خرداد1387 )
10- سرپرست کمیته تدوین نقشه جامع دانشگاه الزهراء ( اردیبهشت 1392)
11- عضو شورای راهبردی دانشگاه الزهراء ( خرداد 1392 )
12 - همکاری در فرآیند تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه الزهراء ( دی ماه 1393 )
13-عضو شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه الزهراء ( از اسفند 1395)
14- رئیس کمیته فضای سبز دانشگاه الزهراء ( سال 1397 )
15 - عضو شورای ایمنی ، سلامت و محیط زیست دانشگاه ( بهمن 1396 )
16 - عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی ( مهر 1391 الی 1394 )
17- استاد مشاور کانون محیط زیست دانشگاه ( شهریور 92 یکسال )
 

سوابق پژوهشی

1 انتشار حدود 40 مقاله علمی در مجلات معتبر داخلی و خارجی .
2 ارائه حدود 30 مقاله در همایش های داخلی و خارجی.
3 تألیف دو کتاب تخصصی ( کتاب مقدار دی ان ای هسته ای در گیاهان دانه دار و کتاب گرده شناسی )
4 راهنمایی و مشاوره حدود 35 مورد پایان نامه های تحصیلات تکمیلی.
5 انجام دو طرح پژوهشی
6 ترجمه کتاب تخصصی( فناوری نانو در گیاهان ج 1 )
7 تدریس دروس مختلف تخصصی رشته زیست در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکتری.
8 مطالعات تکوینی سلولی گیاهی. مطالعات فراساختاری و تشریحی گیاه


فهرست مقالات 
 
  The culm and glume anatomical study on Lolium (Poaceae) species in Iran, ACTA BIOLOGICA SZEGEDIENSIS,2022
Fatty Acid Composition of Lycium (Solanaceae) Species, herbal medicines journal,2022
Contributii Botanice POLLEN MORPHOLOGY OF LYCIUM (SOLANACEAE) SPECIES IN IRAN,2022
Effect of Roasting Process on Sesamin and Sesamol Contents of Sesame (Sesamum indicum L.) from Different Parts of Iran, Research Journal of Pharmacognosy,2020
modern phytomorphology,Pollen morphology of some Geranium subgenus Robertium species of Iran, 2017
anatomical study of some Erodiium (Geraniaceae) species in Iran, THAISZIA, 2015
Chromosome numbers for some Erodium L H r (Geraniaceae) species of Iran ,Journal of Genetic Resources,2015
Leaf Anatomical study of Populus L. (Popoulus nigra P.alba P. euphratica P. caspica) (Salicaceae in Iran), SCIENTIA AGRICOLA,2015
Study of seed protein electrophoretic profiles in some erodium (Geraniaceae) speciesnative to Iran ,ACTA BIOLOGICA SZEGEDIENSIS,2015
the study of antioxidant property of metanolic extracts of melissa officinalis L. and Salvia officinalis L. on stability of soybean oil, journal of agroalimentary processes and technologies,2015
Hamdard Medicus A comparative study of essential oils composition of three varieties of Mentha longifolia(L.) Huds., growing in Iran
Acta Biologica Szegediensis Study of seed proteinelectrophoretic profiles in some Erodium (Geraniaceae) species native to Iran, Jornal of Agroalimentary processes andTechnologies,2013
The study of antioxidant property of metanolic extracts of Melisa … and Salvia… on stability of soybean oil,2013
Int. J. of Veterinary Research Influence of parenteral administration of chamomile(Matricaria recutita L.) extract on colostral IgG absorption in neonatal calves, 2011
Morphological and anatomical studies on Ziziphora clinopodioides Lam.(Labiatae), Pakistan J. Biological Sciences,2008
 
 
 بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر فعالیت آنتی اکسیدانی نوشاخه های تکثیرشده گیاه بادرنجبویه در شرایط کشت درون شیشه ای ، یافته های نوین در علوم زیستی ،1397
ریخت شناسی گرده در گونه های ( Erodium (L.)LHr (Geraniaceae در ایران ، پژوهش های گیاهی، 1396
بررسی ساختار تشریحی ساقه در تعدادی از گونه های یکساله پلی گونوم از خانواده علف هفت بند در ایران زیست شناسی ایران، 1394
بررسی تزریق وریدی عصاره هیدروالکلی (Crataegus oxycantha) بر اندازه یافته‌های اکوکاردیوگرافی سرخرگ ششی و آئورت اسب‌های سالم، مدیکال پلنت، 1393
بررسی کربوهیدراتهای گونه های سرده Lycium در ایران ، زیست شناسی کاربردی ، 1392
بررسی ساختار تشریحی ساقه در تعدادی از گونه های یکساله Polygonum از خانواده علف هفت بند در ایران، زیست شناسی ایران، 1392 
بررسی تنوع ریختی گونه های Avena L.(Poaceae) در ایران ، فصلنامه گیاه و زیست فناوری، 1391 
تاثیر تجویز تزریقی عصاره بابونه بر میزان جذب، مجله بین المللی تحقیقات، 1390
مطالعه بیوسیستماتیکی چهار واریته Alyssum minus (Brassicaceae) در ایران، گیاه شناسی ایران، 1390
بررسی تزریق وریدی عصاره هیدروالکلی Crataegus oxycantha بر اندازه یافته های اکوکاردیوگرافی سرخرگ ششی و آئورت اسب های سالم، فصلنامه گیاهان دارویی، 1390
مقایسه اثر ضد زالوی (گونه لیمناتیس نیلوتیکا ) عصاره متانولی گیاه بابونه با داروهای ضدانگلی آلبندازول، فبانتل، مبندازول، پرازیکوانتل، آیورمکتین و رافوکساناید، فصلنامه گیاهان دارویی، 1390
بررسی صفات تشریحی برگ در گونه های کاکوتی Ziziphora L.(Lamiaceae) در ایران فصلنامه زیست شناسی دانشگاه آزاد گرمسار، 1390
بررسی تشریحی گونه های Avena L.(Poaceae) در ایران، فصلنامه گیاه و زیست فناوری، 1390
بررسی ریزریخت شناسی جنس Ziziphora L.(Lamiaceae) در ایران فصلنامه زیست شناسی دانشگاه آزاد گرمسار، 1389
بررسی اثر محیط کشت پایه و تیمار هورمونی بر شاخه زایی گل محمدی ،زیست شناسی کاربردی دانشگاه الزهرا، 1389
بررسی تغییرات فصلی اسانس گیاه اکلیل کوهی (Rosmarinus officinalis L.) فصلنامه گیاهان دارویی، 1388
بررسی پاراکلینیکی عصاره اتانولی بومادران بر الکتروکاردیوگرام، آنزیمهای قلبی و... فصلنامه گیاهان دارویی، تاثیر تنش شوری (کلرید سدیم) بر ترکیبات فنلی چندرقم گندم(Triticum aestivum L.)، دانش کشاورزی، 1387
بررسی اثر آللوپاتی اسیدهای فنلی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیک علف هرز Avena fatua علوم زیستی، 1387
بررسی مقایسه ای ساختار هاگدان در پنج گونه از خزه های شمال ایران، پژوهش و سازندگی، 1383
 
سوابق فرهنگی
 1 عضویت و همکاری با شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورایعالی انقلاب فرهنگی از سال 1371 .
2 عضویت درکمیسیون های تخصصی دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی :
- کمیسیون خانواده از تیر 1387-
- کمیسیون تعلیم وتربیت از فروردین 1392 –
- کمیسیون نخبگان وآینده نگاری علم و نوآوری از دی 1396
3 عضویت وهمکاری با بسیج اساتید از سال 1387 تاکنون(و انتخاب به عنوان استاد نمونه بسیجی کشوری سال 1391)
4 همکاری با شبکه زنان دانشمند جهان اسلام سال 93
5 همکاری با دبیرخانه ستادملی زن و خانواده ریاست جمهوری ( بهمن 90 الی 93 )
6 شرکت فعال در جریان انقلاب شکوهمند اسلامی سال 1357
7 شرکت فعال در جریان انقلاب فرهنگی و فعالیت های جهاد سازندگی سال 1359 و پس از آن .
8 مطالعات اسلامی درزمینه عقاید، اخلاق، مقدمات ادبیات عرب وتفسیرقرآن.مسایل سیاسی ازدیدگاه ولایت فقیه.
 
تاریخ به روز رسانی: 1402/02/16
تعداد بازدید: 20801
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+