۱۴۰۳ جمعه ۱ تير

معاونین و مدیران

معاونت آموزشی دانشکده : 
خانم دکتر شهناز شایان فر
رشته تحصیلی: دکتری فلسفه
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: sh.shayanfar@alzahra.ac.ir
شماره فکس:88058923
شماره تماس:85692347 
رزومه
صفحه شخصی
گوگل اسکالر
orcid
publons

 

معاونت اجرایی و پژوهشی دانشکده :
آقای دکتر محمدحسین عالمی
رشته تحصیلی: دکتری فقه و اصول
مرتبه علمی : استادیار
شماره تماس: 85692130
پست الکترونیکی: Mh.alemi@alzahra.ac.ir
رزومه
صفحه شخصی
 گوگل اسکالر
orcid
publons

 

مدیر گروه فلسفه و حکمت اسلامی: 
آقای دکتر اعلی تورانی
رشته تحصیلی: دکتری فلسفه
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی:toran@alzahra.ac.ir
شماره تماس : 85692118 و 85692126
رزومه
صفحه شخصی
گوگل اسکالر
orcid
publons
researchgate

 

مدیر گروه علوم قرآن وحدیث:
خانم دکتر فتحیه فتاحی زاده
رشته تحصیلی: دکتری علوم قرآن و حدیث
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی:f_fattahizadeh@alzahra.ac.ir
شماره تماس : 85692121
رزومه
صفحه شخصی
گوگل اسکالر
orcid
publons
researchgate

 

مدیر گروه تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
خانم دکتر ندا گلیجانی مقدم
رشته تحصیلی: دکتری تاریخ اسلام
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: n.moghaddam@alzahra.ac.ir
شماره تماس: 85692172
رزومه
صفحه شخصی
گوگل اسکالر
orcid
publons
researchgate

 

مدیر گروه ادیان و عرفان :
خانم دکترنوری سادات شاهنگیان
رشته تحصیلی: دکتری ادیان و عرفان
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی:n.s.shahangian@alzahra.ac.ir
شماره تماس :85692123 و 85692119
رزومه
صفحه شخصی
گوگل اسکالر
orcid
publons
researchgate

 

مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی:
دکتر زهرا سادات میرهاشمی 
رشته تحصیلی: دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی:z.mirhashemi@alzahra.ac.ir
شماره تماس :85692130 و 85692116
 رزومه
صفحه شخصی
گوگل اسکالر

                           

مدیر گروه معارف اسلامی :
دکتر حدیث رجبی      
رشته تحصیلی: فلسفه    
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی:h.rajabi@alzahra.ac.ir
شماره تماس: 85692063
رزومه
صفحه شخصی
گوگل اسکالر


 

تاریخ به روز رسانی:
1402/07/26
تعداد بازدید:
17271
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology@alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.