۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين
معاونين و مديران


معاونت آموزشی دانشکده :
 
خانم دکتر زهره توازیانی
رشته تحصیلی: دکتری فلسفه
مرتبه علمی: استاد 
پست الکترونیکی: z.tavaziani@alzahra.ac.ir
شماره تماس:85692347 
 شماره فکس:88058923

 
 معاونت اجرایی پژوهشی دانشکده :
آقای دکتر حجت اله جوانی
رشته تحصیلی: دکتری ادیان و عرفان
مرتبه علمی: دانشیار 
پست الکترونیکی:hojjatollahj@alzahra.ac.ir
شماره فکس:88058923
شماره تماس:85692347
 
 مدیر گروه فلسفه و حکمت اسلامی: 
خانم دکتر شهناز شایان فر
رشته تحصیلی: دکتری فلسفه
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی:sh.shayanfar@alzahra.ac.ir
شماره تماس : 85692118 
 
 مدیر گروه علوم قرآن وحدیث:
خانم دکتر فتحیه فتاحی زاده
رشته تحصیلی: دکتری علوم قرآن و حدیث
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی:f_fattahizadeh@alzahra.ac.ir
شماره تماس : 85692121
 
 مدیر گروه تاریخ فرهنگ
و تمدن ملل اسلامی :
خانم دکتر فریبا پات
رشته تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکیzrabbani@alzahra.ac.ir
شماره تماس: 85692130

 
 مدیر گروه ادیان و عرفان :
خانم دکتر لیلا هوشنگی 
رشته تحصیلی: دکتری ادیان و عرفان
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی:lhoosh@alzahra.ac.ir
شماره تماس :85692119
 
 مدیر گروه فقه و مبانی
حقوق اسلامی :
حجة الاسلام و المسلمین آقای سیدمسلم حسینی ادیانی 
رشته تحصیلی:
مرتبه علمی:
پست الکترونیکی:m.hosseini@alzahra.ac.ir
شماره تماس :85692130
 
 مدیر گروه معارف اسلامی :
خانم مرضیه خزعلی
رشته تحصیلی: علوم قرآن و حدیث
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی:m.khazali@alzahra.ac.ir
شماره فکس :88041281
شماره تماس: 8569206
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/10/30
تعداد بازدید:
6334
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.