۱۴۰۱ يکشنبه ۱۶ بهمن

طرح های پژوهشی مصوب اعضاء هیات علمی

هسته های پژوهشی مصوب و خاتمه یافته خانم دکتر فتحیه فتاحی زاده، استاد گروه علوم قرآن و حدیث:
1. تشکیل هسته پژوهشی با عنوان:مطالعات بینارشته ای قرآن و حدیث با تاکید بر... استادمجری:فتحیه فتاحی زاده شروع95خاتمه97
2. تشکیل هسته پژوهشی با عنوان:کاربست رویکردهای نوین زبان شناسی در مطالعات قرآن و حدیث استادمجری:فتحیه فتاحی زاده شروع98 خاتمه 1400
3. تشکیل هسته پژوهشی با عنوان:مطالعات زبان‌شناختی قرآن و حدیث استاد مجری:فتحیه فتاحی زاده سال شروع1401 

تاریخ به روز رسانی:
1401/05/03
تعداد بازدید:
403
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology@alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.