۱۳۹۹ شنبه ۲۷ دي

روساي پيشين

 نام و نام خانوادگي: دكتر فاطمه علائي رحماني
دكتري علوم قرآن و حديث 
 
نام و نام خانوادگي: دكتر زهرا رباني
دكتراي تاريخ اسلام
 
نام و نام خانوادگي: دكتر زهره توازياني
دكتراي فلسفه و كلام اسلامي
  
 نام و نام خانوادگي:دكتر معصومه سادات حسيني كلهرودي
دكتري فلسفه و كلام اسلامي 
 
 نام و نام خانوادگي:دكتر زهرا الهوئي نظري
دكتري تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي 
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1396/11/01
تعداد بازدید:
3135
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology@alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.