۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين

روساي پيشين

 نام و نام خانوادگی: دکتر فاطمه علائی رحمانی
دکتری علوم قرآن و حدیث 
 
نام و نام خانوادگی: دکتر زهرا ربانی
دکترای تاریخ اسلام
 
نام و نام خانوادگی: دکتر زهره توازیانی
دکترای فلسفه و کلام اسلامی
  
 نام و نام خانوادگی:دکتر معصومه سادات حسینی کلهرودی
دکتری فلسفه و کلام اسلامی 
 
 نام و نام خانوادگی:دکتر زهرا الهوئی نظری
دکتری تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (تا 1399) 
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1400/01/15
تعداد بازدید:
3498
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology@alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.