۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ اسفند

شوراها و كارگاه هاي تخصصي

 شورای آموزشی و برنامه ریزی دانشکده
دکتر سهیلا جلالی کندری
دکترلیلا هوشنگی
دکتر فتحیه فتاحی زاده
دکتر سیدمسلم حسینی ادیانی
دکتر مرضیه خزعلی
دکتر فریبا پات
دکتر زهره توازیانی
 
 شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
دکتر سهیلا جلالی کندری
دکتر لیلا هوشنگی
دکتر فتحیه فتاحی زاده
دکتر سیدمسلم حسینی ادیانی
دکتر مرضیه خزعلی
دکتر فریبا پات
دکتر زهره توازیانی
 
 شورای پژوهشی دانشکده دکتر حجت اله جوانی
دکتر لیلا هوشنگی 
دکتر فتحیه فتاحی زاده
دکتر سیدمسلم حسینی ادیانی
دکتر مرضیه خزعلی
دکتر فریبا پات
دکتر زهره توازیانی
 
 شورای ترفیع دانشکده
دکتر لیلا هوشنگی 
دکتر فتحیه فتاحی زاده
دکتر سیدمسلم حسینی ادیانی
دکتر مرضیه خزعلی
دکتر فریبا پات
دکتر زهره توازیانی
 

تاریخ به روز رسانی:
1398/04/05
تعداد بازدید:
2454
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology@alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.