۱۳۹۹ سه شنبه ۸ مهر

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 98 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
تصویر عنوان تاریخ ثبت
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث خانم معصومه الماسی با عنوان "کشف غرض سوره یونس به روش تحلیل محتوا" 1399/04/29
گزارش جلسه دفاع از طرحنامه مقطع دکترای خانم "آذر زمانی" دانشجوی علوم قرآن و حدیث 1399/04/01
گزارش جلسه دفاع از پیشنهاده دکترای خانم "مهدیه کیان مهر" دانشجوی علوم قرآن و حدیث 1399/03/19
برگزاری جلسه دفاع از پیشنهاده دکترای خانم "ساجده نبئی" دانشجوی علوم قرآن و حدیث با عنوان: «بررسی ساخت صوری و محتوایی سوره های مدنی قران کریم» 1399/02/19
دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی با عنوان:«خواب و رؤیا»» 1398/11/21
دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد گروه ادیان و عرفان با عنوان: «بنیادگرایی و مسیحیت انجیلی، عوامل شکل گیری و گسترش آنها در آمریکای شمالی» 1398/11/21
دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد گروه ادیان و عرفان با عنوان: «تبیین وجود مطلق با استعاره دریا و شمس در آثار مولوی» 1398/11/21
دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد گروه فلسفه و کلام اسلامی با عنوان: «تفاوت قابلیت دو جهان» 1398/11/20
دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی با عنوان:«عوامل مؤثر بر شکل گیری هویت در حکمت متعالیه» 1398/11/20
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان:«بررسی ماهیت و شرایط عزل مرد از ریاست در خانواده از دیدگاه فقهی و حقوقی» 1398/11/20
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان:«بررسی فقهی حقوقی حقوق شهروندی» 1398/11/20
دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان: «بررسی فقهی حقوقی حفظ حریم خصوصی توسط رسانه ها و فضای مجازی» 1398/11/20
دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی با عنوان: «پژوهشی در آثار منسوب به منصور بن محمد بن احمد شیرازی و بررسی صحت انتساب این آثار» 1398/11/19
دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی با عنوان: «حیات معنوی از نظر غزالی و کرکگور» 1398/11/19
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان:«تأثیر مصلحت در توقف اجرای احکام شرعی با رویکرد آرای امام خمینی و مقام معظم رهبری» 1398/11/19
دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی با عنوان:«کاربرد فلسفه در زندگی از دیدگاه ملاصدرا و امام خمینی» 1398/11/19
دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث با عنوان:«تحلیل محتوای مفهوم توکل در قرآن کریم» 1398/11/16
دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث با عنوان: «ریشه شناسی و معناشناسی ساختاری واژه ضرب در قرآن کریم با محوریت آیه 34 سوره مبارکه نساء» 1398/11/16
دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث با عنوان:«راهکارهای مقابله با سستی از منظر حضرت علی (ع) در نهج البلاغه» 1398/11/16
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی با عنوان:«زیبایی و تبیین وجودی آن در عرفان ابن عربی» 1398/11/16
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی با عنوان:«تبیین وجودی مسئولیت پذیری در نهج البلاغه» 1398/11/16
دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث با عنوان: «تحلیل محتوای سخنان حضرت علی (ع) در موضوع سعادت و شقاوت با تأکید بر نهج البلاغه» 1398/11/15
دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد گروه ادیان و عرفان با عنوان: «نقد و بررسی اسلام هراسی از دیدگاه سم هریس و رابرت اسپنسر» 1398/11/14
دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث با عنوان:«مبانی قرآنی اقتدار ملی در بیانات آیت الله خامنه ای (تحلیل مضمون)» 1398/11/06
دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث با عنوان: «راه های مقابله با روزمرگی در قرآن و نهج البلاغه» 1398/11/06
دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث با عنوان:«تجلی شکر و جایگاه آن در صحیفه سجادیه با تأکید بر دعای 37» 1398/10/29
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث با عنوان:«معناشناسی توصیفی(هم زمانی) واژه حمد در قرآن کریم» 1398/10/18
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث با عنوان:«نقش فرقان در حصول معرفت توحیدی در قرآن کریم» 1398/10/18
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث: نعمتی 1398/06/31
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث: بیدا خویدی 1398/06/31
<<   <  1 2 3 4  >   >>  
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology@alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.