۱۴۰۱ يکشنبه ۱۶ بهمن
آغاز فعالیت سایت گروه پژوهشی مطالعات هند دانشگاه الزهرا (س)

گروه پژوهشی مطالعات هند دانشگاه الزهرا (س)

1401/11/02
توجه!
مجموعه تصاویر
تصاویر سال 1401
1401/06/08
 • نشست ساعت تفکر فقهی و حقوقینشست ساعت تفکر فقهی و حقوقی
  نشست ساعت تفکر فقهی و حقوقی
 • اولین نشست هم اندیشی کارگروه ریحانهاولین نشست هم اندیشی کارگروه ریحانه
  اولین نشست هم اندیشی کارگروه ریحانه
 • سلسله رویداد نردبان گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامیسلسله رویداد نردبان گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
  سلسله رویداد نردبان گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
 • بازدید دانشجویان تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی از موزه ملی ایران و موزه ملی ملک بازدید دانشجویان تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی از موزه ملی ایران و موزه ملی ملک
  بازدید دانشجویان تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی از موزه ملی ایران و موزه ملی ملک
 • بازدید نودانشجویان تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی از کتابخانه بازدید نودانشجویان تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی از کتابخانه
  بازدید نودانشجویان تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی از کتابخانه
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology@alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.