..:: آموزشي » - فلسفه و حکمت اسلامی » مدير گروه ::..
شنبه 01 مهر 1396
مدیرگروه فلسفه و حكمت اسلامی

 دكتر شهناز شایان فر  


رشته تحصیلی: دکترای فلسفه

شماره فاكس :88058923

شماره تماس : 85692118

آدرس پست الكترونيكي :

sh.shayanfar1380@gmail.com
رزومه

صفحه شخصی