يکشنبه 03 بهمن 1395
ارتباط با دانشکده

 

 آدرس پستي دانشكده

تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشكده الهيات ، كدپستي 1993891176

 دورنگار: 88058923


کارکنان دانشکده الهیات

 بخش اداری

 مسئول دفتر دانشکده 

خانم معصومه دهکردیان نژاد


مدرک: دیپلم

شماره فاکس:88058923

  شماره تماس:85692347

مسئول زیراکس

 خانم گلنساء طاهری

مدرک: دیپلم مدیریت خانواده وبرنامه ریزی

شماره تماس:85692131

کارپرداز

 آقای حمدالله اکبری

کارپرداز دانشکده الهیات، سلف دانشجویی، و پردیس ارومیه
مدرک: دیپلم ریاضی


 بخش پژوهش

 کارشناس پژوهش

خانم زهرا مردانی ولندانی


مدرک:فوق لیسانس مدیریت آموزشی

کارشناس پژوهش، کارشناس نشریه دانشکده، و همکاری در سایت


شماره تماس:85692940

شماره فکس:88041576

مسئول کتابخانه

خانم زهرا باقری


مدرک:فوق لیسانس کتابداری
شماره تماس:85692115

 همکار کتابخانه
خانم سکینه قانع

مدرک: فوق لیسانس کتابداری
تا تاریخ تیرماه 1396 مرخصی زایمان هستند
همکار در سایت
خانم گلنساء  طاهری

مدرک:دیپلم مدیریت خانواده و برنامه ریزی
شماره تماس:85692131 بخش آموزش

مسئول آموزش دانشکده

خانم رقیه صبحی

مدرک: فوق لیسانس مدیریت آموزشی

مسئول آموزش و کارشناس آموزش  ارشد تمام گروه‌ها

شماره تماس:85692125

خانم خدیجه شهرتی

مدرک: لیسانس آموزش

 کارشناس مقطع لیسانس ادیان و عرفان و علوم قرآن
شماره تماس:85692944
خانم فروغ عبدی

مدرک: لیسانس مدیریت آموزشی
 کارشناس مقطع لیسانس: فلسفه و حکمت اسلامی و
 تاریخ  فرهنگ وتمدن ملل اسلامی 
شماره تماس: 85692137
 خانم زهره چرمدوز

مدرک: دیپلم ادبیات
کارشناس مقطع لیسانس فقه و مبانی حقوق
و تحصیلات تکمیلی
و مالی دانشکده
شماره تماس:85692136
 خانم سیده فاطمه زهرا حسینی

مدرک: فوق لیسانس فقه و حقوق اسلامی
کارشناس گروه معارف
شماره تماس:85692700

 

 

 
 
  همکار در کتابخانه