يکشنبه 03 بهمن 1395
 

    جستجوي كتابخانه از طريق سيمرغ

 

 

 


 ساعات کار کتابخانه: شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی  15:30

مقدمه:

در دورانی که آن را عصر اطلاعات می نامند و هر روزه شاهد پیدایش و افزایش اطلاعات هستیم آنچه اهمیت به سزایی دارد و باید مورد توجه قرار گیرد روشهای اشاعه اطلاعات و امکانات بازیابی (دسترسی) آن است. این مهم در اکثر کشورها بر عهده کتابخانه ها می باشد. این مراکز قادرند با توجه به تخصصهای موجود، این حجم اطلاعاتی را طبقه بندی کرده و با استفاده از تکنولوژی در اختیار مراجعین قرار دهند.

کتابخانه دانشگاهی با توجه به محیط علمی – پژوهشی موجود و حضور پژوهشگران، اساتید و نیاز دانشجویان در این چرخه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. امکان بازیابی سریع، گستردگی منابع، استفاده از نرم افزارها و از همه مهمتر حضور کارشناسان کتابداری در این نوع کتابخانه ها دارای اهمیت فوق العاده ای می باشد.

تاریخچه:

کتابخانه دانشکده الهیات از سال 1369 با توجه به یکی بودن دانشکده های ادبیات و الهیات با عنوان کتابخانه ادبیات و الهیات فعالیت داشته است.

در سال 1382 با توجه به تفکیک دو دانشکده کتابخانه دانشکده به مکانی جدید (ساختمان خوارزمی، طبقه سوم) انتقال یافت ، فضای اختصاص یافته به کتابخانه دانشکده الهیات 120 متر مربع است. از زمان انتقال با توجه به نیاز دانشجویان، کتابخانه به شیوه دستی (سنتی) شروع به ارائه خدمات نمود. همزمان، با توجه به تفکیک کتابخانه و لزوم اطلاع رسانی صحیح و کامل به دانشجویان کار سازماندهی منابع توسط متخصصان کتابداری و در قالب ایجاد بانک اطلاعاتی با استفاده از نرم افزار پارس آذرخش (تحت Windows) در تابستان 1383 آغاز و در آبانماه همان سال به پایان رسید و در حال حاضر کتابخانه با استفاده از نرم افزار سیمرغ ( تحت windows)   و به دو روش کامپیوتری و دستی خدمات ارائه می نماید در ضمن جستجو از طریق اینترنت میسر می باشد.

لازم به ذکر است کتابخانه دانشکده الهیات با توجه به رسالت خود علاوه بر طیف وسیع دانشجویان دانشکده مذکور (روزانه، شبانه، نیمه حضوری، کارشناسی ارشد) به دانشجویان، اساتید و کارمندان دیگر دانشکده ها و اعضای طرح الغدیر نیز سرویس دهی می نماید.

پیگیری های مداوم جهت تحویل به موقع کتابها و ایجاد لیست رزرو، استخراج آمارهای هفتگی از روند میز امانت و انجام امور تسویه حساب دانشجویان از دیگر فعالیت های این بخش می باشد.

کتابخانه دانشکده الهیات از تاریخ 20/8/83 با 4833 عنوان (8600 نسخه) کتاب فارسی و عربی و 94 عنوان (124 نسخه) کتاب لاتین با سه دستگاه کامپیوتر و حضور دو کارشناس کتابدار آغاز به کار نمود. هم اکنون(در سال 1389) کتابخانه دانشکده الهیات دارای 8031 عنوان (15000 نسخه) کتاب فارسی و عربی و 193 عنوان کتاب لاتین و 78 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد و 80 نشریه فارسی با شش دستگاه کامپیوتر، یک دستگاه اسکنر  به فعالیت خود ادامه می دهد .

سیستم رده بندی کتابخانه با توجه به تخصصی بودن آن LC و بالاترین آمار در رده مذهب و فلسفه (B) و خاصه اسلام (BP) می باشد.

در حال حاضر کتابخانه در بخشهای امانت، مرجع، نشریات، سازماندهی و سفارش به فعالیت مشغول است.

بخش امانت: با توجه به امکانات سیستم سیمرغ پس از عضو گیری و صدور کارت، امانت کتاب به صورت کامپیوتری انجام می گیرد. همچنین با تخصیص سه دستگاه کامپیوتر امکان جستجو در بانک کتابخانه برای دانشجویان در کنار سیستم سنتی (برگه دان) فراهم گردیده است.

هر کتابخانه که با حضور کارشناس متخصص معنا پیدا می کند در اصل علمی است که می تواند جایگاه هر ماده کتابخانه ایی را مشخص و کلیدهای بازیابی را در اختیار کاربر قرار دهد. سازماندهی (فهرست نویسی و آماده سازی) اولیه کتابخانه توسط گروهی از کارشناسان متخصص در حداقل زمان ممکن صورت گرفت. و بعد از افتتاح کتابخانه با توجه به تخصص کارمندان کتابخانه این بخش به صورت دائمی تشکیل و در حال حاضر به فعالیت مشغول است و منابع جدید به صورت روزآمد به مجموعه اضافه می گردد. 

بخش سفارش: این بخش که با هدف تکمیل مجموعه موجود و تهیه منابع جدید تشکیل شده است، با نظر سنجی از اساتید و دانشجویان نیازهای مطالعاتی را جمع آوری کرده و به ترتیب اولویت (با تشخیص کمیته انتخاب) از طریق کارگزار یا خرید از ناشر تهیه می کند.

بخش مرجع: این بخش با 848 عنوان کتاب فارسی و عربی و 77 عنوان جلد کتاب لاتین در زمینه های تخصصی پاسخگوی نیاز مراجعین می باشد.

بخش نشریات: در این بخش 30 عنوان نشریه آبونه و حدود 80 عنوان نشریه تخصصی و غیرتخصصی به صورت پراکنده موجود می باشد. علاوه بر این ها برخی از نشریات دانشجویی دانشگاه نیز در این مجموعه یافت می گردد. این بخش به زودی به صورت رایانه ای تقویت می شود.

بخش سازماندهی: این بخش که دراصل زیر ساخت و پایه هر کتابخانه ای محسوب می شود بعد ازتفکیک دانشکده به صورت جدی راه اندازی شده است. هم اکنون نیز تفحص از طریق پایگاه کتابخانه دیجیتالی امکان پذیر است.

 

 

-تازه های کتابخانه سال 91

- تازه های کتابخانه سال 92

-تازه های کتابخانه سال93

-تازه های کتابخانه سال94

-تازه های کتابخانه سال95