۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۸ تير
گواهي دريافت جايزه
سئوال:
صدور گواهي جايزه مقطع كارشناسي به چه صورت مي باشد؟
پاسخ:
1-مراجعه حضوري دانشجو به كارشناس آموزش؛ 2-تكميل فرم دريافت جايزه در سيستم گلستان توسط كارشناس آموزش دانشكده؛ 3-ارسال فرم تكميل شده به مديريت امور آموزشي و تأييد توسط كارشناس مديريت امور آموزشي؛ 4-ارسال گواهي از مديريت امور آموزشي به دانشكده (توسط نامه‌رسان)
تاریخ:
1396/08/16
تعداد بازدید:
28
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه سوم، دانشكده الهيات كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 theology[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.