۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۸ تير
گواهي اشتغال به تحصيل
سئوال:
صدور گواهي اشتغال به تحصيل مقطع كارشناسي چه روندي دارد؟
پاسخ:
1-درخواست دانشجو در سيستم گلستان؛ 2-تأييد درخواست توسط كارشناس آموزش دانشكده؛ 3-تأييد درخواست توسط كارشناس مديريت امور آموزشي؛ 4-ارسال گواهي از مديريت آموزشي به دانشكده (توسط نامه‌رسان)
تاریخ:
1396/08/16
تعداد بازدید:
48
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه سوم، دانشكده الهيات كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 theology[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.