۱۳۹۶ چهارشنبه ۱ آذر
اولين جلسات دفاع از پورپزال دانشجويان دكتري رشته‌ي علوم قرآن وحديث
1396/08/10
  •  اولين جلسات دفاع از پورپزال دانشجويان دكتري رشته‌ي علوم قرآن وحديث اولين جلسات دفاع از پورپزال دانشجويان دكتري رشته‌ي علوم قرآن وحديث
    اولين جلسات دفاع از پورپزال دانشجويان دكتري رشته‌ي علوم قرآن وحديث
  •  اولين جلسات دفاع از پورپزال دانشجويان دكتري رشته‌ي علوم قرآن وحديث اولين جلسات دفاع از پورپزال دانشجويان دكتري رشته‌ي علوم قرآن وحديث
    اولين جلسات دفاع از پورپزال دانشجويان دكتري رشته‌ي علوم قرآن وحديث
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه سوم، دانشكده الهيات كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 theology[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.