۱۳۹۷ دوشنبه ۲۵ تير
دروس ارائه شده
تاریخ به روز رسانی:
1396/11/10
تعداد بازدید:
393
گروه علوم قرآن و حدیث
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه سوم، دانشكده الهيات كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 theology[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.