۱۳۹۷ جمعه ۲۸ دي
كارشناسان
آدرس پستي دانشكده الهيات:
تهران، خيابان ونك، ده ونك، دانشگاه الزهرا(س)، ساختمان خوارزمي، طبقه سوم، دانشكده الهيات
كدپستي 1993891176
دورنگار: 88058923
كاركنان دانشكده: 
 مسئول دفتر دانشكده:
خانم معصومه دهكرديان نژاد
مدرك: ديپلم
شماره فاكس:88058923
شماره تماس:85692347

 مسئول زيراكس:
خانم گلنساء طاهري
مدرك: ديپلم مديريت خانواده وبرنامه ريزي
شماره تماس:85692117
 
 
 كارپرداز:
آقاي حمدالله اكبري
كارپرداز دانشكده الهيات، سلف دانشجويي، و پرديس اروميه
مدرك: ديپلم رياضي
 
 كارشناس پژوهش:
خانم زهرا مرداني ولنداني
مدرك:فوق ليسانس مديريت آموزشي
كارشناس پژوهش، كارشناس نشريه دانشكده، و همكاري در سايت
شماره تماس:85692940
شماره فكس:88041576
 
 مسئول كتابخانه:
خانم زهرا باقري
مدرك:فوق ليسانس علم اطلاعات و دانش‌شناسي 
شماره تماس:85692115
 
 همكار كتابخانه
شفيقه مهدي پور
 
 مسئول سايت كامپيوتر:
خانم سكينه قانع
مدرك: فوق ليسانس كتابداري و اطلاع رساني
شماره تماس:85692131
 
 
 مسئول آموزش دانشكده:
خانم رقيه صبحي
مدرك: فوق ليسانس مديريت آموزشي
مسئول آموزش و كارشناس آموزش ارشد تمام گروه‌ها
شماره تماس:85692125
 
كارشناس آموزش: 
 خانم خديجه شهرتي
مدرك: ليسانس آموزش
كارشناس مقطع ليسانس اديان و عرفان و علوم قرآن
شماره تماس:85692944
 
كارشناس آموزش:
خانم فروغ عبدي
مدرك: ليسانس مديريت آموزشي
كارشناس مقطع ليسانس: فلسفه و حكمت اسلامي و
تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي 
شماره تماس: 85692137
 
كارشناس آموزش:
خانم زهره چرمدوز
مدرك: ديپلم ادبيات
كارشناس مقطع ليسانس فقه و مباني حقوق
و تحصيلات تكميلي
و مالي دانشكده
شماره تماس:85692136
 
 كارشناس آموزش:
خانم سيده فاطمه زهرا حسيني
مدرك: فوق ليسانس فقه و حقوق اسلامي
كارشناس گروه معارف
شماره تماس:85692700
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/09/08
تعداد بازدید:
1753
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.