۱۳۹۷ دوشنبه ۲۳ مهر
برگزاری نشست علمی با حضور دکتر کیم سانگ¬دو، موضوع "تفکر کنفوسیوس: تاملی بر نظام باورها و ارزش¬های شرق آسیا (کره) با تاکید بر ارزش¬های خانواده"
برگزاری نشست علمی با حضور دکتر کیم سانگ­دو (مردم شناس، زبانشناس و استاد دانشگاه سئول و استاد مدعو دانشگاه پاریس)
با موضوع "تفکر کنفوسیوس: تاملی بر نظام باورها و ارزش­های شرق آسیا (کره) با تاکید بر ارزش­های خانواده"
روز یکشنبه مورخ 1397/07/01، راس ساعت 15-13
در سالن شورای پژوهشکده زنان 
تاریخ به روزرسانی:
1397/06/31
تعداد بازدید:
39
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.