۱۳۹۷ جمعه ۲۶ مرداد
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری

اطلاعیه دفاع از رساله دکتری

عنوان: تبیین استعاره های مفهومی حوزه داوری قیامت در قرآن کریم

استادان راهنما:

دکتر فتحیه فتاحی زاده

استاد دانشگاه الزهرا (س) ،گروه علوم قرآن و حدیث

دکتر آزیتا افراشی
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، پژوهشکده زبان شناسی

دانشجو: فریده امینی

رشته علوم قرآن وحدیث

زمان برگزاری: 97/4/27    ساعت 10 صبح

محل برگزاری: ساختمان خوارزمی ، طبقه ششم ، سالن دکتر سیف

تاریخ به روزرسانی:
1397/04/23
تعداد بازدید:
43
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه سوم، دانشكده الهيات كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 theology[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.