۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۹ شهريور
انجمن هاي علمي
رديف
گروه
نام دبير انجمن
نام نشريه
1
انجمن علوم قرآن و حديث
 صديقه مهديزاده
كعبه دل
2
انجمن اديان و عرفان
 مريم سياهپوش
بيكران
3
انجمن فلسفه و حكمت اسلامي


حيرت
4
انجمن فقه و مباني حقوق اسلامي
 فريناز سادات خطيبي
بصيرت
5
انجمن تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي
 خانم ودادي
تفتا
تاریخ به روزرسانی:
1396/10/18
تعداد بازدید:
377
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه سوم، دانشكده الهيات كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 theology[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.