۱۳۹۷ چهارشنبه ۴ مهر
درباره گروه

گروه آموزشي: فقه و مباني حقوق اسلامي 
jurisprudence and the foundations of islamic law

معرفي رشته:
هدف از ايجاد رشته فقه و مباني حقوق اسلامي آشنايي دانشجويان با مباني فقه اماميه ، حقوق موضوعه ايران و مقايسه آن با مكتب هاي حقوقي ديگر است.
ويژگي اين رشته تلفيق مناسب بين دروس تخصصي حوزوي فقهي ومباحث اصولي با دروس حقوقي مانند حقوق تجارت وحقوق تطبيقي ، حقوق بين الملل ، حقوق جزاي عمومي واختصاصي ، حقوق خانواده و.....در جهت كاربردي كردن دروس فقهي است واز طرف ديگر تبيين مباني ، استدلالات وتحليل ريشه هاي فقهي مباحث حقوقي وقانوني در نظام جمهوري اسلامي ايران كه برگرفته از فقه اماميه مي باشد به خوبي محقق مي گردد . آشنايي با قواعد فقهي ومتون ومنابع فقهي اصيل ومعتبر شيعه ، دانشجويان را با معظم احكام فقه اماميه آشنا نموده وقدرت تحليل واستدلال واستباط را در ايشان تقويت مي كند .
تحقيق پيرامون مسايل جديد ومستحدثه ، بررسي تحليلي در خصوص موضوعات ومشكلات قانوني كشور ، بررسي آثار جديد محققين اسلامي در زمينه آراء فقهي جديد و نيز مذاهب خمسه اسلامي به صورت مقارن وتطبيقي ، آشنايي با نظرات فقهاء اسلام در سير وتحول تاريخي آن وجريان شناسي فقهي وحقوقي مسايل مختلف در حوزه هاي اجتماعي ونظامي وحكومتي واقتصادي وخانوادگي و... از منظر فقهي. پاسخگويي به شبهات فقهي حقوقي در امور مختلف به ويژه مسايل زنان از مباحث مطرح در اين رشته است .
موقعيت‌ شغلي‌ در ايران: وكيل‌ دادگستري‌، مشاور حقوقي‌ و كارشناس‌ حقوقي‌، دفترخانه‌ اسناد رسمي‌ و سردفتري ازدواج‌ و طلاق‌
كارشناس مقطع ارشد: خانم رقيه صبحي
رشته تحصيلي: فوق ليسانس مديريت آموزشي
شماره تماس:85692125

 
كارشناس مقطع ليسانس: خانم زهره چرمدوز
رشته تحصيلي: ديپلم انساني
شماره تماس:85692136

 

اساتيد گروه فقه و مباني حقوق اسلامي
 دكتر مسلم حسيني ادياني
مديرگروه
رشته تحصيلي:دكتر فقه و مباني حقوق اسلامي

مرتبه علمي: استاديار

شماره تماس:85692130

پست الكترونيكي: m.hosseini@alzahra.ac.ir

رزومه

صفحه شخصي: 
 
 دكتر فريبا حاجيعلي
رشته تحصيلي: دكتري فقه و مباني حقوق اسلامي

مرتبه علمي: دانشيار

شماره تماس: 85692133

پست الكترونيكي: f.hajiali@alzahra.ac.ir

رزومه

صفحه شخصي: 
 
 دكتر جواد سرخوش
رشته تحصيلي: دكتر فقه و مباني حقوق اسلامي

مرتبه علمي: دانشيار

شماره تماس:

پست الكترونيكي: j.sarkhosh@alzahra.ac.ir
رزومه

صفحه شخصي:
 
دكتر محمدحسين عالمي
رشته تحصيلي: دكتري فقه و اصول
مرتبه علمي : استاديار
شماره تماس: 85692131
پست الكترونيكي: Mh.alemi@alzahra.ac.ir
رزومه
صفحه شخصي:
 
 دكتر زهرا سادات ميرهاشمي
رشته تحصيلي: دكتر فقه و مباني حقوق اسلامي

مرتبه علمي:استاديار
شماره تماس:

پست الكترونيكي: z.mirhashemi@alzahra.ac.ir

رزومه

صفحه شخصي:
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/10/18
تعداد بازدید:
2346
گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.