تأليفات سال 1386
زيارت عارفانه، دكتر سيد مسلم حسيني
انسان از منظري ديگر، دكتر پروين بهارزاده
اهل بيت در قرآن با نگرشي بر دفاع نظامي، دكتر مرضيه خزعلي
زنان و سياست در اسلام، دكتر مرضيه خزعلي
زن در تاريخ و انديشه اسلامي، دكتر فتحيه فتاحي زاده 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/10/30
تعداد بازدید:
58
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه سوم، دانشكده الهيات كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 theology[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.