۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۹ شهريور
نشريات
http://tqh.alzahra.ac.ir/
وب سايت نشريه علمي پژوهشي
«تحقيقات علوم قرآن و حديث»
تاریخ به روز رسانی:
1396/07/26
تعداد بازدید:
731
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه سوم، دانشكده الهيات كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 theology[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.