۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۹ شهريور
معاون پژوهشي و اجرايي

 خانم دكتر زهرا رباني
رشته تحصيلي: دكتري تاريخ اسلام
مرتبه علمي: استاديار
پست الكترونيكي:
شماره فكس:88058923

شماره تماس:85692347
 

تاریخ به روز رسانی:
1396/10/30
تعداد بازدید:
702
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه سوم، دانشكده الهيات كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 theology[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.