۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۹ شهريور
روساي پيشين
 نام و نام خانوادگي: دكتر فاطمه علائي رحماني
دكتري علوم قرآن و حديث 
 
نام و نام خانوادگي: دكتر زهرا رباني
دكتراي تاريخ اسلام
 
نام و نام خانوادگي: دكتر زهره توازياني
دكتراي فلسفه و كلام اسلامي
  
 نام و نام خانوادگي:دكتر معصومه سادات حسيني كلهرودي
دكتري فلسفه و كلام اسلامي 
 
 نام و نام خانوادگي:دكتر زهرا الهوئي نظري
دكتري تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/11/01
تعداد بازدید:
690
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه سوم، دانشكده الهيات كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 theology[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.