۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۹ شهريور
درباره گروه

                                                                          اديان و عرفان

Religions and mysticism
گروه اديان و عرفان در راستاي گسترش امر آموزش و تحقيق در زمينه مطالعات تاريخي و تطبيقي اديان از سال 1379 و 1387 اقدام به پذيرش دانشجو در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد نموده است.
مهمترين هدفي كه در آموزش و نيز تدوين موضوعات درسي اين رشته دنبال مي‌شود، افزايش شناخت و آگاهي دانش پژوهان نسبت به اديان مهم جهان است
.مطالعۀ هر دين از جنبه هاي مختلف تاريخي ، اسطوره‌اي، كلامي، فلسفي، عرفاني، آداب و مناسك و نيز آشنايي با متون مقدس و كلاسيك اديان مد نظر قرار گرفته است
در حوزۀ اديان دانشجويان با اديان ابتدايي و قديم، اديان ايران قبل از اسلام و ديگر اديان زنده جهان شامل دين يهود، مسيحيت ، اديان هند و خاور دور آشنا مي شوند.
آشنايي با اسلام از منظر تاريخي، فلسفي، كلامي، فقهي و نيز فرق قديم و جديد از مباحث مطروحه در اين رشته است. در حوزۀ عرفان دانشجويان ضمن آگاهي از تاريخ تصوف اسلامي با برخي مفاهيم و انديشه هاي عارفانه آشنا مي شوند.
تقويت و گسترش امر پژوهش به شيوه تطبيقي در حوزۀ مطالعات اديان از ديگر اهداف مهم آموزش در اين رشته است.
گروه اديان وعرفان از سال 1379 به صورت مستقل دانشجو جذب كرده است و پيش از اين در قالب گروه الهيات در دانشكده ادبيات، زبانها و تاريخ فعاليت داشته است، همچنين از سال 1387 در مقطع كارشناسي ارشد دانشجو پذيرفته است.

كارشناس مقطع ارشد: خانم رقيه صبحي
رشته تحصيلي: فوق ليسانس مديريت آموزشي
شماره تلفن:85692125
 

 

 كارشناس مقطع ليسانس: خانم خديجه شهرتي
رشته تحصيلي: ليسانس آموزش
شماره تلفن:85692944

  

 
 

اساتيد گروه اديان و عرفان

 دكتر نوري سادات شاهنگيان
مدير گروه
رشته تحصيلي: دكتري اديان و عرفان

مرتبه علمي: استاديار

شماره تماس: 85692119

پست الكترونيكي: n.s.shahangian@alzahra.ac.ir

رزومه

صفحه شخصي: 
 
 
 دكتر حجت اله جواني
 رشته تحصيلي: دكتري اديان و عرفان

مرتبه علمي: دانشيار

شماره تماس: 8569

پست الكترونيكي:hojjatollahj@alzahra.ac.ir

رزومه

صفحه شخصي:
 
 دكتر ليلا هوشنگي
رشته تحصيلي: دكتري اديان و عرفان
مرتبه علمي: دانشيار
شماره تماس:85692123
پست الكترونيكي: lhoosh@alzahra.ac.ir
رزومه
صفحه شخصي: 
 
 
 
دروس كارشناسي ارشد گرايش اديان وعرفان
ترم اول
 نوع درسشماره درس نام درستعداد واحد پيش نياز 
 تخصصي الزامي 1116048 دين و مسائل جديد 2 ندارد
 تخصصي الزامي 1116045 تاريخ تصوف از آغاز تا عصر حاضر1 2 ندارد
 تخصصي الزامي 1116040 اديان ايران پيش از اسلام 2 ندارد
 تخصصي الزامي 1116042 اديان هند و بودايي 2 ندارد
 تخصصي الزامي 1116047 تاريخ يهود 2 ندارد
 
ترم دوم
 نوع درسشماره درسنام درستعداد واحدپيش نياز 
 تخصصي الزامي 1116046 تاريخ مسيحيت 2 ندارد
 تخصصي الزامي 1116041 اديان خاور دور 2 ندارد
 تخصصي الزامي 1116052 عرفان و ادب فارسي 2 ندارد
 تخصصي الزامي 1116044 تاريخ تصوف از آغاز تا عصر حاضر2 2 تاريخ تصوف از آغاز تا عصر حاضر1
 تخصصي الزامي 1116050 زبان خارجي (متون اسلامي) 2 ندارد
 
 ترم سوم
 نوع درسشماره درسنام درستعداد واحد پيش نياز 
 تخصصي الزامي 1116049 روشهاي دين پژوهي و اديان ابتدايي2 ندارد
تخصصي الزامي 1116056 متون عرفاني به زبان عربي2 ندارد
 تخصصي الزامي 1116054 متون ديني و عرفاني به زبان خارجي2 ندارد
 تخصصي الزامي 1116053 علم كلام تطبيقي2 ندارد
 پروژه 1116043 پايان نامه4 شيوه آموزشي- پژوهشي
 تخصصي الزامي 1116051 سمينار4 شيوه آموزش محور
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/11/02
تعداد بازدید:
2254
گروه ادیان و عرفان
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه سوم، دانشكده الهيات كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 theology[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.