۱۳۹۷ يکشنبه ۱ مهر
درباره گروه

گروه آموزشي: گروه علوم قرآن و حديث

Quranic sciences and tradition

معرفي رشته:

قرآن كريم واحاديث به عنوان اصلي ترين منبع شناخت معارف و آموزه هاي ديني به شمار مي ايند. رشته علوم قرآن وحديث با محوريت بررسي هاي محتوايي ،علومي وتاريخي شكل گرفته است. حوزه هاي تخصصي اين رشته بدليل گستردگي مطالعات مربوط به قرآن وحديث ،دامنه اي نسبتا گسترده دارد.دانشجويان اين رشته با مسائل مهم و عمده مربوط به قرآن كريم از قبيل مقدمات تفسير ،روش هاي تفسيري وتفسير تخصصي آشنا مي شوند.

در بخش حديث ، معيارهاي فهم حديث ،اصول فقه الحديثي ، نقد حديث و..مورد مطالعه قرار مي گيرد. در مقاطع تحصيلات تكميلي مباحث روز آمد مربوط به زبان قرآن، آراءمعاصران در باره قرآن كريم و حديث، مقايسه مباحث قرآن و عهدين مورد تأكيد است. در پرتو تلاش اساتيد و دانشجويان اين رشته، موفقيت هايي در عرصه هاي ملي و بين المللي كسب گرديده است.

موقعيت‌ شغلي‌ در ايران : امكان اخذ مجوز مراكز آموزشي مانند مدرسه، مهد، پيش‌دبستاني و مؤسسات فرهنگي و ديني، تدريس، دبيري،

استخدام در مراكز دولتي، فرهنگي و ديني، فعاليت درزمينه سخنراني، تبليغ و ...


كارشناس آموزشي ليسانس: خانم خديجه شهرتي

مدرك تحصيلي: ليسانس آموزشي

شماره تماس: 85692944 
 


كارشناس آموزشي فوق ليسانس ودكتري:

خانم رقيه صبحي

مدرك تحصيلي: فوق ليسانس مديريت آموزشي
شماره تماس:85692125
 
 
 

 اساتيد گروه علوم قرآن و حديث

دكتر فتحيه فتاحي زاده
مدير گروه
رشته تحصيلي: دكتري علوم قرآن و حديث
مرتبه علمي: استاد
شماره تماس:85692121
پست الكترونيكي:f_fattahizadeh@alzahra.ac.ir
رزومه
صفحه شخصي:http://staff.alzahra.ac.ir/fattahi 
 
 دكتر پروين بهارزاده
رشته تحصيلي: دكتري علوم قرآن و حديث
مرتبه علمي: استاديار
شماره تماس:85692129
پست الكترونيكي:bahar-p@alzahra.ac.ir
رزومه
صفحه شخصي 
 
 
 دكتر سهيلا جلالي
رشته تحصيلي: دكتري علوم قرآن و حديث
مرتبه علمي: دانشيار
شماره تماس:85692078
پست الكترونيكي:s.jalali@alzahra.ac.ir
رزومه
صفحه شخصي 
 
 دكتر بي بي سادات رضي بهابادي
رشته تحصيلي: دكتري علوم قرآن و حديث
مرتبه علمي: دانشيار
شماره تماس: 85692133
پست الكترونيكي:brazi@alzahra.ac.ir
رزومه
صفحه شخصي: 
 
 دكتر فاطمه علائي رحماني
رشته تحصيلي: دكتري علوم قرآن و حديث
مرتبه علمي: دانشيار
شماره تماس:85692078
پست الكترونيكي:f.alaee@alzahra.ac.ir
رزومه
صفحه شخصي 
 
 
 دكتر شهين قهرمان ايزدي
 رشته تحصيلي: دكتري علوم قرآن و حديث
مرتبه علمي: استاديار
شماره تماس:85692347
پست الكترونيكي:Sh.ghahraman@alzahra.ac.ir
رزومه
صفحه شخصي
 
 دكتر زهرا صرفي
رشته تحصيلي: دكتري علوم قرآن و حديث
مرتبه علمي: استاديار
شماره تماس:85692114
پست الكترونيكي:Sarfi@alzahra.ac.ir
رزومه
صفحه شخصي 
 
 دكتر آتنا بهادري
رشته تحصيلي: دكتري علوم قرآن و حديث

مرتبه علمي: استاديار

شماره تماس:85692114
پست الكترونيكي: a.bahadori@alzahra.ac.ir
رزومه
صفحه شخصي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/10/18
تعداد بازدید:
2926
گروه علوم قرآن و حدیث
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.