۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۹ شهريور
رياست دانشكده

رياست دانشكده الهيات و معارف اسلامي:

 خانم دكتر زهرا الهوئي نظري
رشته تحصيلي: دكتري تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي
مرتبه علمي: استاديار
شماره فاكس:88058923
شماره تماس:85692347
پست الكترونيكي:
alhooii.nazari@alzahra.ac.ir

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/11/01
تعداد بازدید:
1754
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه سوم، دانشكده الهيات كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 theology[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.