۱۳۹۶ چهارشنبه ۱ آذر
كارگاه «آشنايي با روش‌هاي تحليل نصوص ديني» ويژه دانشجويان تحصيلات تكميلي رشته علوم قرآن و حديث
1396/08/29
تقدير از مسئول كتابخانه دانشكده و همكاران ايشان
1396/08/24
برگزاري كارگاه آشنايي با نرم افزار كتابخانه اي سيمرغ در هفته كتاب و كتابخواني
1396/08/24
در هفته كتاب و كتابخواني نمايشگاه نرم افزارهاي نور
1396/08/23
از سلسله نشست هي صميمانه معرفي كتب تأليفي اساتيد دانشكده الهيات
1396/08/23
مجموعه تصاویر
اولين جلسات دفاع از پورپزال دانشجويان دكتري رشته‌ي علوم قرآن وحديث
1396/08/10
  •  اولين جلسات دفاع از پورپزال دانشجويان دكتري رشته‌ي علوم قرآن وحديث اولين جلسات دفاع از پورپزال دانشجويان دكتري رشته‌ي علوم قرآن وحديث
    اولين جلسات دفاع از پورپزال دانشجويان دكتري رشته‌ي علوم قرآن وحديث
  •  اولين جلسات دفاع از پورپزال دانشجويان دكتري رشته‌ي علوم قرآن وحديث اولين جلسات دفاع از پورپزال دانشجويان دكتري رشته‌ي علوم قرآن وحديث
    اولين جلسات دفاع از پورپزال دانشجويان دكتري رشته‌ي علوم قرآن وحديث
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه سوم، دانشكده الهيات كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 theology[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.