۱۳۹۶ دوشنبه ۲ بهمن
فضاي دانشكده الهيات در امتحانات پايان ترم
1396/11/01
شانزدهم الي هجدهم دي ماه، امتحانات گروه معارف اسلامي
1396/10/18
مناظره سركار خانم دكتر زهرا سادات ميرهاشمي از دانشگاه الزهرا و سركار خانم دكتر كبري پور عبدالله از دانشگاه امام صادق(ع)
1396/10/06
هيأت رئيسه دانشكده الهيات نشستي دوستانه با حضور كاركنان و اساتيد در كتابخانه برگزار نمودند.
1396/10/05
توجه!
مجموعه تصاویر
تصاوير سال 95
1396/10/05
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه سوم، دانشكده الهيات كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 theology[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.