۱۳۹۷ دوشنبه ۲۳ مهر
مرکز نوآوری و شکوفایی برگزار می کند:
1397/07/23
دانشکده الهیات با همکاری انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی
1397/07/18
مکان نمایشگاه: پارکینگ درب شرقی دانشگاه
1397/07/17
با عنوان تفوق صدیقین ابن سینا بر براهین اثبات خدا
1397/07/15
توجه!
مجموعه تصاویر
تصاوير 1396
1396/07/22
 • بازنشستگي خانم ربيعيبازنشستگي خانم ربيعي
  بازنشستگي خانم ربيعي
 • نشست ذهن معنوينشست ذهن معنوي
  نشست ذهن معنوي
 • جلسه كميته عملياتيجلسه كميته عملياتي
  جلسه كميته عملياتي
 • تقدير از خانم مردانيتقدير از خانم مرداني
  تقدير از خانم مرداني
 • هفته پژوهشهفته پژوهش
  هفته پژوهش
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.