..:: صفحه اصلي ::..
يکشنبه 04 مهر 1395
New Page 1
منشور اخلاقی
انجمن ها
آرشیو اخبار
آئین نامه ها
فرم ها و فرآیندها
مجله تحقیقات علوم قرآن و حدیث
مجموعه تصاویر
نظرات و پیشنهادات
ارتباط با دانشکده
آخرین اخبار
برگزاری جلسه در دانشکده الهیات
روز چهارشنبه مورخ 10/06/95 جلسه ای در دانشکده الهیات با حضور مدیران گروه ها و نماینده دانشکده در امور بین الملل و تعدادی از اساتید جهت تدوین برنامه بر...


حضور دکتر شاربروت از دانشگاه چستر انگلستان در دانشکده الهیات حضور دکتر شاربروت از دانشگاه چستر انگلستان در دانشکده الهیات
در روز یکشنبه مورخ 95/06/07 جلسه ای با حضور معاون پژوهشی دانشکده، خانم دکتر گلیجانی مقدم و نماینده دانشکده در روابط بین الملل، آقای دکتر جوانی با آقای...


نشست هیئت رئیسه دانشکده با ریاست کتابخانۀ مرکزی نشست هیئت رئیسه دانشکده با ریاست کتابخانۀ مرکزی
در روز دوشنبه مورخ 95/05/11 هیئت رئیسه و مسئول کتابخانه دانشکده الهیات نشست صمیمانه ای با ریاست کتابخانه مرکزی، خانم دکتر آبام، داشتند. در این نشست ضم...


حضور مسئولین مرکز ارزیابی و پایش عملکرد در دانشکده الهیات حضور مسئولین مرکز ارزیابی و پایش عملکرد در دانشکده الهیات
دانشکده الهیات در روز دوشنبه مورخ 95/5/11 میزبان ریاست مرکز ارزیابی و پایش عملکرد، خانم دکتر مداحی، و معاون ایشان، خانم زارع، بود. در این جلسه که با ح...